Komórki macierzyste w medycynie

Obecnie przyszłością w medycynie są komórki macierzyste – ich pobieranie i hodowanie cieszy się od dłuższego czasu sporym rozgłosem, a wielu pacjentów śledzi rozwój tej technologii. Warto wiedzieć, dlaczego komórki macierzyste są tak dużą nadzieją, jak się je pobiera i hoduje, a także co można z ich pomocą osiągnąć, by wyleczyć dotąd nieuleczalnie chore osoby.

Czym są komórki macierzyste?

Są to szczególnego typu komórki zwierzęcego organizmu. Komórki te posiadają zdolność proliferacji – oznacza to, że mogą się dzielić potencjalnie nieskończoną ilość razy, dając mnóstwo komórek potomnych na drodze mitozy, czyli nieredukcyjnego podziału komórkowego. To z kolei, jak łatwo można się domyślić, oznacza duży przyrost tkanki. Sama ta cecha byłaby jednak na nic, gdyby nie druga cecha wyróżniająca komórki macierzyste spośród innych komórek zwierzęcych. To możliwość różnicowania się na komórki innych typów. Co to oznacza? Że siłą komórek macierzystych jest zdolność przeistoczenia się w komórki dowolnego rodzaju, by zastąpić chorą lub osłabioną tkankę.

Można wyróżnić różne typy takich komórek. Pierwsze z nich, totipotencjalne, mają nieograniczony zakres różnicowania się. Drugie, pluripotencjalne, nie mogą stać się jedynie komórkami łożyska. Istnieją także komórki multipotencjalne oraz unipotencjalne.

Skąd bierze się komórki macierzyste?

Można pobierać je z kilkukomórkowego zarodka – wtedy są to tak zwane macierzyste komórki zarodkowe. Istnieje też możliwość pozyskania ich z dorosłego organizmu – są to na przykład komórki krwiotwórcze. Teoretycznie szersze zastosowanie powinny mieć te pierwsze, ponieważ są totipotencjalne – mogą zmienić się w dowolne komórki. W praktyce jednak ciągle trwają badania, a zastosowania znaleziono dotychczas głównie dla komórek macierzystych pochodzących z dorosłego organizmu.

Do czego mogą posłużyć?

Komórki macierzyste służą głównie medycynie regeneracyjnej oraz terapii komórkowej. W praktyce oznacza to szansę dla osób chorujących na nowotwory złośliwe, cukrzycę typu I, pląsawicę Huntingtona, a także wiele innych chorób uważanych dziś za szczególnie źle rokujące i zagrażające życiu pacjentów. w ostatnich latach udało się między innymi wyhodować tkankę wątroby, a także znaleźć w dorosłym organizmie komórki macierzyste o cechach zarodkowych. Zainteresowanie badaczy tym tematem jest ogromne – ten typ komórek może stać się drogą do ratowania życia i tworzenia remediów na wiele schorzeń.

Reklama: http://krewpepowinowa.pl/

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)